Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Hale Dere Çiftçi

Hale Dere Çiftçi,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan H. Dere Çiftçi, 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı’ndan yüksek lisansını, 2007 yılında ise doktara derecesini tamamlamıştır. Kısa bir süre anaokulu öğretmenliği yaptıktan sonra, 1997 yılında Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003- 2010 yılları arasında özel eğitim merkezlerinde zihinsel yetersizliği olan, otistik, konuşma ve görme engelli çocuklarla çalışmıştır. Aynı süreçte öğretim elemanı olarak Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü lisans derslerine girmeye devam etmiştir. 2010 yılında tipik ve özel gereksinimli çocuklarla daha çok müzik çalışmaları yapan bir derneğin genel sekterliğini yapmıştır, dernek bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler ve özel gereksinimli çocuğa sahip olan aileler için eğitim seminerleri düzenlemiştir. 2010-2011 yıllarında aynı zamanda Engelliler Gazetesi’nde özel gereksinimli çocuklarla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2011-2013 yılında Yardımcı Doçent Dr. Unvanını alarak Fatih Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümün’de çalışmaya başlamış, üniversitenin 2013 yılında Turgut Özal Üniversitesine devredilmesiyle 2016 yılına kadar aynı kadroda çalışmaya devam etmiştir. 2016 yılında ise doçentlik ünvanını almıştır. Nisan 2017 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü doçentlik kadrosunda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: çocuk gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Dönemde Oyun, Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, İletişim, Kavram Eğitimi

Temel Alanları: Çocuk Gelişimi,  Özel Eğitim,  Çocuk Gelişimi Eğitimi, 

2021 - Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri
DERE ÇİFTÇİ HALE. Bilgi Dünyası, 22(11), 31-64.
2021 - The Relationship Between Preschool Children\u2019s Social Competence Skills and Their Ability to Communicate With Their Mothers
DERE ÇİFTÇİ HALE, CEYLAN REMZİYE, GÖK ÇOLAK FERİDE. Participatory Educational Research, 8(2), 435-459.
2020 - 4.-5. sınıfa devam eden çocukların anne-babalarına, ev ve aı̇le ı̇lı̇şkı̇lerı̇ne yönelı̇k duygusal ı̇fadelerı̇ ı̇le aı̇le ı̇çı̇ ı̇lı̇şkı̇lerı̇ hakkındakı̇ algıları.
DERE ÇİFTÇİ HALE,Ökçecioğlu Derya. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 679-698.
2018 - “5-6 Yaş Çocuklarına Sayı Kavramını Kazandırmada Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi”
DEMİR ELİF,DERE ÇİFTÇİ HALE. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Uluslararası Alan İndeksli Dergi), 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı, 2(2), 309-333.
2017 - PLAY FEATURES OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
DERE ÇİFTÇİ HALE. Academic Research International, 8(2), 183-190.
2016 - STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 5 6 YEAR OLD PRE SCHOOL CHILDREN S SOCIAL SKILLS ANDBEHAVIOR PROBLEMSCONSIDERING THEIR RELATIONS WITH THEIR PARENTS
DERE ÇİFTÇİ HALE. International Journal of Social Science, 42(), 171-191.
2016 - THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN 11-12 YEAR-OLD SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ EMPATHY SKILLS AND SELFESTEEM LEVELS
DERE ÇİFTÇİ HALE. Educational Research International, 5(3), 16-29.
2015 - Zihinsel yetersizliği bulunan çocuk sahibi ebeveynlerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi
DERE ÇİFTÇİ HALE. International Journal of Human Sciences, 12(1), 36-54.
2015 - Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yetkinlik ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
DERE ÇİFTÇİ HALE. Akdeniz Universitesi / Edebiyat FakiiltesiAkdeniz insani Bilimler Dergisi, 5(1), 221-241.
2015 - Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Kavram Eğitimi
DERE ÇİFTÇİ HALE. Eğitimci Öğretmen Dergisi, 8(29), 32-44.
2015 - Relationship between Aggression and Self Concept in Nine and Ten Year Old Children
DERE ÇİFTÇİ HALE. Academic Research International, 6(2), 181-198.
2015 - Sağlık Ve Sosyal Alan Lisans Birinci Sınıf Öğrencilerinin İletişim Ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
DERE ÇİFTÇİ HALE,KOÇAK NURCAN,DUMAN GÖKHAN. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 4(1), 50-64.
2015 - DO ADOLESCENTS SELF ESTEEM LEVELS AFFECT THEIR DECISION MAKINGBEHAVIORS THE STUDY OF THE RELATION BETWEEN DECISION MAKINGBEHAVIORS AND SELF ESTEEM LEVELS OF 7TH AND 8TH GRADE ADOLESCENTS
DERE ÇİFTÇİ HALE. International Journal of Recent Scientific Research, 6(5), 4005-4018.
2015 - Validity And Reliability Study of The Eyberg Child Behavior Inventory ECBI for Turkish Preschool Children and Children s Problematic Behaviors
DERE ÇİFTÇİ HALE. Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED), 5(3), 82-113.
2013 - The effect of using simultaneous prompting to teach opposite concepts to intellectually disabled children
DERE ÇİFTÇİ HALE. International Journal of Human Sciences, 10(02), 481-502.
2010 - A Comparison Of Individual and Small Group Instruction with Simultaneous Prompting for Teaching the Concept of Color to Children with a Mental Disability
Dere Çiftçi Hale, Temel Fulya. Social Behavior and Personality, 38(4), 479-494.
2003 - Okulöncesi Dönemde Fen Doğa Çalışmaları ve Etkinlik Örnekleri
DERE ÇİFTÇİ HALE. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim Öğretim Dergisi, 28(302), 37-45.
2002 - Okulöncesi Dönemde Matematik Çalışmaları ve Etkinlik Örnekleri
Dere Hale. Mesleki Eğitim Dergisi, 4(8), 1-16.
Çocukları Tanıma ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF.
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-221-6
DERE ÇİFTÇİ HALE,ÇIRAK YASEMİN
Çocuk Tanıma ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-221-6
ASLAN FİLİZ,KARAÇUL FİKRİYE EDA,KORKEM DUYGU,DERE ÇİFTÇİ HALE,ÇIRAK YASEMİN,SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,Pretis Manfred,ŞAHİN EREN
Eğitim Psikolojisi
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-241-024-0
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Gelişimsel Destek Programları, Tanımlar ve Programlar
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9877-74-9
DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Oyun
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-364-857-4
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Simultaneous Prompting: Effect of Individual Education
2014 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-659-18058-3
DERE ÇİFTÇİ HALE,TEMEL ZEYNEP FULYA
Çocuk ve Oyun
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9877-75-6
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Aile Eğitimi ve Katılımı
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-605-9877-83-1
DERE ÇİFTÇİ HALE,AKSOY AYŞE BELGİN
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri, Özel Gereksinimli Çocuklar
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9877-71-8
TEMEL ZEYNEP FULYA,DERE ÇİFTÇİ HALE
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri, Özel Gereksinimli Çocuklar
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9877-71-8
TEMEL ZEYNEP FULYA,DERE ÇİFTÇİ HALE
Aile Eğitimi ve Katılımı
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9877-21-3
DERE ÇİFTÇİ HALE,AKSOY AYŞE BELGİN
Etkili İletişim
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN:978-605-9877-19-0
DERE ÇİFTÇİ HALE
Eğitim Psikolojisi
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN: 978-605-241-024-0
DERE ÇİFTÇİ HALE,AKSOY AYŞE BELGİN
Okul Öncesi Eğitimde Oyun
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Eğitim Psikolojisi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen OyunlarBÖLÜM 6 EKLER BÖLÜMÜ
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen OyunlarBÖLÜM 5
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen OyunlarBÖLÜM 4
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar BÖLÜM 3
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar BÖLÜM 2
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
AKSOY AYŞE BELGİN,DERE ÇİFTÇİ HALE
Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen OyunlarBÖLÜM 1
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5885-28-1
Aksoy Ayşe Belgin, Dere Çiftçi Hale
Eğitim Psikolojisi
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5863-24-1
Aksoy Ayşe Belgin, Dere Çiftçi Hale
Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
2003 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
Ömeroğlu Esra, Yazıcı Zeliha, Dere Hale
Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi 10
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-64295-3-8
Dere Çiftçi. Hale, Belgin Aksoy. Ayşe
Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi 3
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-64295-3-8
AKSOY. Ayşe B, DERE ÇİFTÇİ. Hale
Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-64295-3-8
DERE ÇİFTÇİ HALE
Drama Müze ve Pedagoji
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
DERE ÇİFTÇİ HALE
Çocuk ve Aile
2001 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
Dere. Hale
Erken Çocukluk Döneminde Oyun
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-364-857-4
Aksoy. Ayşe B, Dere Çiftçi. Hale
İletişim Becerileri
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4894-04-8
DERE ÇİFTÇİ HALE
Okulöncesi Eğitiminde İlke ve Yöntemler
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4434-71-8
Poyraz Hatice, Dere Çiftçi Hale
Okulöncesi Eğitimde Fen Doğa Matematik Çalışmaları
2001 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-6956-55-0
Dere Hale, Ömeroğlu Esra