Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Dudu Melek Sabuncuoğlu

Dudu Melek Sabuncuoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü’nde 1988 yılında tamamlayan D. Melek Er-Sabuncuoğlu, yüksek lisansını ise 1991 yılında, doktorasını ise 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programı’nda tamamlamıştır. Er-Sabuncuoğlu, 1988-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Gelişimci olarak, 1998-2010 yılları arasında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda “Çocuk Gelişimci, Şube Müdürü, Proje Koordinatörü ve Daire Başkanı” olarak ve 2010-2012 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi’nde Engelsiz Birim Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kamu görevlerini yürüttüğü süreçte çeşitli üniversitelerde kısa zamanlı olarak dersler verdi. Chapell Hill Üniversitesinde 2001 yılında Post-Graduade çalışmaları yürüten Er-Sabuncuoğlu 2012 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde tam ve yarı zamanlı akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Sağlık kurumlarında çocuk, engellilik, erken çocukluk destek programları, erken çocuklukta özel eğitim, yükseköğrenimde engelli hak ve hizmetleri, ICF, özel gereksinimi olan çocuklar, Mevzuat ve Çocuk Gelişimi

Temel Alanları: Çocuk Gelişimi,  Çocuk Gelişimi Eğitimi,  Özel Eğitim, 

SABUNCUOĞLU DUDU MELEK. (2016), Otizm Bilgi Düzeyi Okul Öncesi Eğitimcileri, H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 28-52.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,CEBECİ SEVSEN,RAHBAR Mohammad Hossein,HESSABI MANOUCHEHR. (2015), Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Knowledge and Attitude of Family Medicine Residents in Turkey, Turkish Journal of Family Medicine Primary Care, 9(2), 46-53.
CEBECİ SEVSEN,SABUNCUOĞLU DUDU MELEK. (2014), Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri Yaşam Kalitesi Kavramından Aile Yaşam Kalitesi Kavramına, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 5(3), 29-33.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,DİKEN İBRAHİM HALİL. (2010), Early Childhood Intervention in Turkey Current situation challenges and suggestions, International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), 149-160.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK. (2006), Çocuk Hastalık Ebeveyn ve Kardeşler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49(2), 155-168.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,Duyan Mağden. (2006), Hastanede Yatan Çocukların Ailelerinin Kaygı Düzeyini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 31(335), 22-29.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK. (2005), Türkiye de Özürlü Bireylerin Eğitiminde Mevcut Durum Tespiti Çalışması, Çağdaş Eğitim Dergisİ, 30(322), 37-45.
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,Mağden Duyan. (1994), Hastaneye İlk Kez Yatan 3 9 Yaş Arasındaki Çocuklarda Görülen Davranış Değişiklikleri Mart Haziran 1994, Sağlık Dergisi,, 66(1), 11-19.
Çocuk Tanıme ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF
KORKEM DUYGU,SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
Çocuk Tanıma ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
Anne ve Babalar için ICF
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK,Ekmen Fulya (2019), "İngilizce", Eğitim Bilimleri Temel Alanı->Özel Eğitim, Bilimsel Kitap
Konu Çocuk Olunca
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi 1
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2014), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA DİN HİZMETLERİ REHBERİ
SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2015), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
ENGELSİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI
SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN,KAYA AKIN,BAKKALOĞLU HATİCE,SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2012), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap
ENGELSİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI EL KİTABI
SUCUOĞLU NİMET BÜLBİN,KAYA AKIN,BAKKALOĞLU HATİCE,SABUNCUOĞLU DUDU MELEK (2012), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi, Bilimsel Kitap