Hakkımızda

Hakkımızda

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Neden İstinye Üniversitesi?

Sağlık Eğitimi ve Sağlık Hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemiş olan İstinye Üniversitesi; misyon ve vizyonu doğrultusunda geleceği yönlendirecek gençlerin eğitiminde öğrenci ve araştırma odaklı olarak yol almaktadır. İstinye Üniversitesi, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle öğrencilerimize eğitim ve öğretim ortamı sağlayan; “Keşfet Kendini” sloganı doğrultusunda öğrencilerimizde araştırma, girişimcilik, liderlik vb. gibi potansiyel özelliklerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayan hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunan bir üniversite ortamı sağlamaktadır. Dünyanın sayılı Kültür başkentlerinden birisi olan İstanbul’da İstinye Kampüsü, Topkapı Kampüsü ve Çekmeköy Kampüsünde öğrenim gören öğrencilerimizin; hem bilimsel hem sanatsal hem de bireysel düzeyde gelişimine olanak sağlayan bilim, sanat ve kültür ortamı sağlamaktadır.

Neden İSÜ SBF?

Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrencilerinin; kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans eğitimi verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlar. Fakültemizin vizyonu; eğitim ve uygulama alanlarında işbirliğine model oluşturan, sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların oluşturulmasında etkin rol alan, araştırma, eğitim ve uygulamalarda ulusal/uluslararası düzeyde tanınan öncü ve referans bir kurum olmaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hedefi, kendi alanında tam donanımlı, araştıran, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. 

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin; uluslararası düzeyde tanınan ve işbirliği içinde olan, güçlü bir akademik yapıya sahip, en başarılı öğrencilerin eğitim almak üzere geldiği ve sağlık eğitimini uluslararası standartlarda yürüten, mezunları istihdam edilmek üzere tüm kurumlar tarafından öncelikli tercih edilen lider ve referans bir kurum niteliğini kazanma arzusu içerisinde yol almaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin uluslararası işbirlikleri öğrencilerimize akademik, kültürel ve bireysel olarak güçlenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar sunmaktadır. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Sosyal Hizmet bölümlerinde; sağlık eğitimini uluslararası standartlarda yürüten güçlü bir akademik kadroya sahip olması da fakültemizi gelecekte lider ve referans bir kurum olma amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Fakültede yer alan yedi güzide bölümümüzde öğrencilerimiz, multidisipliner ekip çalışması, bilim, araştırma ve yeniliklere meraklı, geleceklerini yönlendirmede birbirleri ile işbirliği kurabilen, etkili iletişim becerileri olan, eşgüdüm halinde çalışabilen, analiz ve sentez yetenekleri güçlü, etik ve ahlaki ilkelere bağlı, mesleki bilgi ve becerilerini kanıt temelli uygulamalara dayandıran, bilimsel bilginin ışığında ekip çalışmasına inanan profesyonel sağlık meslek üyeleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. SBF’nin mevcut sistemde sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri de öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer alma, kendilerini keşfetme, iletişim becerilerini güçlendirme hususlarında fark yaratmaktadır.

Aynı zamanda İstinye Üniversitesi yapılanmasında yer alan MLPcare sağlık sistemi kapsamında akademik ve klinik ortam işbirliği içerisinde uluslararası akreditasyon standartlarına sahip hastanelerimizde uygulama eğitimlerini alma ve mezuniyetlerinden sonra da istihdamlarının sağlanması gibi birtakım fırsatlara sahip olacaklarını da belirtmek isterim.

Neden Bu Meslekler?

Sağlık Bilimleri Fakültesinin yedi bölümünde (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi; Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik; Sosyal Hizmet) de hem ülkemizde hem de dünyada gelecek vaat eden ve en fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları yer almaktadır. Bu mesleklerden bazıları Avrupa'da serbest dolaşım ve çalışma imkanına sahip olan mesleklerdir. Multidisipliner ve interdisipliner ekip çalışmasına olanak sağlayan bu meslekler; öğrencilerimize çok farklı kariyer fırsatları sunmaktadır. Mezunlarımız özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; kamu ve özel kuruluşlarda danışmanlık, eğiticilik, yöneticilik vb. görevleri yapabilecekleri gibi aynı zamanda kendi özel kliniklerini açabilirler ya da mezuniyet sonrası eğitim programlarını tamamlayarak akademisyen olarak da kariyerlerine yön verebilirler. İş bulma ve istihdam edilme açısından bu meslekler hem ülkemizde hem de dünyada her alanda ihtiyaç duyulan ve kariyer fırsatları sunan profesyonel sağlık meslekleridir. İstinye Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda geleceği yönlendirecek bu meslek gruplarında yer alacak gençlerimiz; ülkenin sağlık politikalarının yönlendirilmesinde profesyonel olarak söz sahibi olacaklardır.

Üniversite ve Meslek Tercihindeki Gençlere Öğütler

Sevgili Gençler; seçtiğiniz üniversitenin geleceğinizi yönlendirmede size fırsatlar sunuyor olmasına özen gösterin. Ne istediğinize karar verin, hayallerinizin peşinden koşun. Özellikle sağlık alanında eğitim almak istiyorsanız üniversitenin mevcut alt yapısını kontrol edin; uygulama laboratuvarları, simülasyon alanları, uygulamalarınızı gerçekleştirilecek hastanelerin bulunması son derece önemlidir. Bu açıdan İstinye Üniversitesi Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 25 yıllık sağlık deneyimine ve ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. İstinye Üniversitesi olarak mezun öğrencilere, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” tarafından mezuniyet sonrası kendi bünyelerinde iş imkanı sunulmaktadır. Üniversitenin güçlü bir akademik kadroya sahip olması, ulaşımının kolay olması, hem bireysel hem de mesleki gelişiminize katkıda bulunması dikkate almanız gereken önemli değişkenleri oluşturmaktadır. İş yaşamanızda geçirdiğiniz zaman özel yaşamınızdan daha fazla olabilmektedir, bu nedenle sevdiğiniz, yaparken mutlu olduğunuz ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağız meslekler seçmeniz dileğiyle….. Geleceğinizi yönlendirmede tercihinizin İstinye Üniversitesi olmasını umut ediyor, Sınavlarınızda başarılar diliyorum.

Prof.Dr. Füsun Terzioğlu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark