Haberler

Doç. Dr. Yasemin Çırak'ın son 1 yıl içerisinde yayınlanan makaleleri.

Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosunda yer alan Doç. Dr. Yasemin Çırak'ın son 1 yıl içerisinde yayınlanan makaleleri;

Yilmaz Yelvar GD, Çirak Y, Demir YP, Dalkilinç M, Bozkurt B, “Immediate effect of manual therapy on respiratory functions and inspiratory muscle strength in patients with COPD”, International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 20 (11), 1353-1357, (2016). (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Yilmaz Yelvar GD, Çirak Y, Dalkilinç M, Demir YP, Baltaci G, Kömürcü M, Yelvar GD, “Impairments of postural stability, core endurance, fall index and functional mobility skills in patients with patello femoral pain syndrome”, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, (2016). [Epub ahead of print] DOI: 10.3233/BMR-160729 (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Yilmaz Yelvar GD, Çırak Y, Dalkılınç M, Parlak Demir Y, Guner Z, Boydak A, “Is physiotherapy integrated virtual walking effective on pain, function, and kinesiophobia in patients with non-specific low-back pain? Randomised controlled trial”, European Spine Journal, (2016). [Epub ahead of print] DOI:10.1007/s00586-016-4892-7. (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Çirak Y, Yilmaz Yelvar GD, Çirak AO, Karadüz BN, “Pain assessment in the intubated and sedated intensive care patients”, European Respiratory Journal Sep 2016, 48 (suppl 60) PA4428; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA4428 (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Çirak Y, Yilmaz Yelvar GD, Parlak Demir Y, Baytok B, Karadüz BN, “Fear of falling, balance and associated disease-related factors in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A cross-sectional study ”, European Respiratory Journal Sep 2016, 48 (suppl 60) PA1345; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA1345 (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Çirak Y, Yilmaz Yelvar GD, Çirak AO, Karadüz BN, “Knowledge and views of physiotherapists about smoking cessation and counseling ”, European Respiratory Journal Sep 2016, 48 (suppl 60) PA4450; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA4450 (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır)

Çırak Y, “Sigara Bırakma Sürecinde Pulmoner Rehabilitasyon,” Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics, 2(2):86-94, (2016).

Yılmaz Yelvar GD, Çırak Y, Dalkılınç M, Parlak Demir Y, Güner Z, Boydak A “Non-spesifik bel ağrılı hastalarda sanal yürüme ağrı, fonksiyon ve kinezyofobi üzerine etkili midir? Randomize kontrollü çalışma” 26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 3.Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 25-30 Ekim, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 50 (Suppl I), s226, 2016. (Sözel bildiri)

Yılmaz Yelvar GD, Çırak Y, Özcan EN, Boydak AN, Güner Z, Şentürk K, Karadüz BN, Bayrambaş EB, “Tek seans solunum kas enduransı eğitiminin hamstring esnekliği üzerindeki akut etkisi” 26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 3.Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 25-30 Ekim, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 50 (Suppl I), s247, 2016. (Poster)

Yılmaz Yelvar GD, Çırak Y, Parlak Demir Y, Özcan EN, “Bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarda postür, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, yorgunluk ve uyku kalitesinin reflü hastalığı üzerine etkisi” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s40-41, 2016.

Korkmaz M, Parlak Demir Y, Çırak Y, Yılmaz Yelvar GD, Korkem D, Demirel Ö, Ekiz M, Taşdelen ME, Ödemiş M, Aytaç HS, Demir H, “Kendi evinde yaşayanlara göre huzurevinde kalan yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin, depresyon düzeylerinin ve sosyal izolasyon durumlarının karşılaştırılması” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s41, 2016.

Korkmaz M, Parlak Demir Y, Çırak Y, Yılmaz Yelvar GD, Korkem D, Demirel Ö, İriş SN, Bulut S, Delen A, Kartal M, “Demansın sosyal izolasyon, depresyon ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s45, 2016.

Parlak Demir Y, Korkmaz M, Çırak Y, Yılmaz Yelvar GD, Korkem D, “Alzheimer demansın denge ve yürüme parametrelerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s48, 2016.

Parlak Demir Y, Yılmaz Yelvar GD, Çırak Y, Korkmaz M, Korkem D, Baytok B, Örseloğlu E, Şahin C, Çalışkan İ, Özdemir Ç, “Migren hastalarında cep telefonu kullanımının, uyku ve yaşam kalitesine etkisi” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s58, 2016.

Yılmaz Yelvar GD, Çırak Y, Dalkılınç M, Parlak Demir Y, Baltacı G, Kömürcü M, “Patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda postural stabilite, gövde endurans, düşme ındeksi ve fonksiyonel mobilite” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s66-67, 2016.

Çırak Y, Korkmaz M, Yılmaz Yelvar GD, Parlak Demir Y, Karadüz BN, “Ortalama trombosit hacminin demanslı bireylerde değişimi ve bu değişime fonksiyonel kapasite ve bağımsızlık düzeyinin etkisi” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s69-70, 2016.

Çırak Y, Yılmaz Yelvar GD, Karahan Z, “Derin ven trombozu sonrası posttrombotik sendrom gelişimi için erken dönemde belirlenen fonksiyonel kapasite ve fiziksel aktivite düzeyi bir belirteç midir?” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s70, 2016.

Karahan Z, Arıkan H, Çırak Y, Erden İ, “Kabg cerrahisinin uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkileri” Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27 (2), s99, 2016.Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark