Faculty of Health Sciences

Academic Members

Samiye Mete

Samiye Mete,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi

KISA ÖZGEÇMİŞ PROFESÖR DOKTOR SAMİYE METE E-Posta Adresi : samiyemete@gmail.com Telefon (Cep) : 0090 532 7350682 Adres : Özbek mah. 6087 sokak No: 4/2 35434 - Urla/İzmir Doğum Yeri ve Tarihi : İzmir 22.02.1963 Prof. Dr. Samiye Mete Lisans eğitimini 1980-1985 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda tamamladıktan sonra Yüksek Lisans eğitimini 1988 ve Doktora eğitimini 1994 yılında aynı Üniversitede Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamıştır. 1985-1986 yılları arasında Gazi Üniversitesinde klinik hemşiresi ve Klinik sorumlu Hemşiresi olarak görev yapmıştır. 1996-1992 yılları arasında Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1992-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde Klinik Hemşiresi ve Aile Planlaması Hemşiresi olarak, 1993 yılından 2017 yılına kadar aynı Üniversitede Araştırma görevlisi, Öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. DEÜ’indeki görevi süresince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve birçok idari görevde bulunmuştur. DEU Hemşirelik Fakültesinde 2015-2017 yıllarında dekan olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olmuştur. 2017 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yarı zamanlı olarak çalışmış ve 2017-2019 yılları arasında KKTC Girne Üniversitesinde Dekan olarak görev yapmıştır. Yüksek Öğrenim Kurumu Öğretim üyesi yetiştirme programı ile 2013 yılında 3 ay süre ile Long Beach Memorial Hospital, Memorial Health Care System, Long Beach, CA, USA’da gözlemci olarak bulunmuştur. Mete, akademik yaşamı süresince biri KKTC’de olmak üzere 16 YL, 7 Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. SSCI, SCI ve SCI Exp. Alanında 21 adet diğer uluslararası alandaki dergilerde 11, Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanmış 24 adet olmak üzere 56 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan 44 ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan 42 olmak üzere toplam 86 bildirisi bulunmaktadır. Adayın 2 kitap ve 3 dergi editörlüğü ve 15 Kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Çok sayıda dergide hakemlik yapmaktadır. Mete, Ulusal ve uluslarası projelerde başkanlık ve proje çalışanı olarak görev almıştır. Beş ulusal sertifikası ve Certified HypnoBirthing Pactitioner ve Hypnofertility sertifikaları bulunmaktadır. Beş adet bilimsel ödülü bulunmaktadır. Türkiyedeki ilk Doğuma Hazırlık Sınıfı uygulayıcılarından olup 20 yıl boyunca çok sayıda doğuma hazırlık sınıfı yürütmüş ve eğitici eğitimi vermiştir. Konuyla ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Aday, Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim komüsyonlarında ve ORPHEUS komusyonunda görev almıştır. İki mesleki dernekte kurucu üye olmak üzere yedi denek üyesidir. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi’nde bir dönem şube başkanlığı yapmıştır. Aday Kadın sağlığı hemşireliği alanında çok sayıda lisans, Yl ve Dr dersleri vermiştir. Ayrıca Hemşireliğin Kavramsal çerçevesi ve Hemşirelik kuramları konusunda da dersler vermektedir.

Research Areas: Deep Relaxation, Nursing Model and Theory , Prenatal Education and HypnoBirthing , Nursing in the Threat of Preterm labor, Nursing in Adnexial Mass

Main Areas: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

2020 - Effects of Relaxation-Focused Nursing Care in Women in Preterm Labor
ÖZBERK HÜLYA,METE SAMİYE,BEKTAŞ MURAT. Biological Research For Nursing,
2020 - Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study
METE SAMİYE,FATA SEVCAN,ALUŞ TOKAT MERLİNDA. Health Informatics Journal, 26(1), 528-538.
2020 - What do relatıves of turkısh women wıth ovarıan cancer share on websıtes? a Qualıtatıve research
ERTUĞRUL MERVE,GÜLER BUSE,METE SAMİYE. EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, 13(1), 738-745.
2019 - Effects of some characteristics of gynecological cancer diagnosis and treatment on women’xxs sexual life quality
GÜLER BUSE,METE SAMİYE. INDIAN JOURNAL OF CANCER, 56(2), 157-.
2019 - Feelings, thoughts and experiences of women diagnosed with adnexal mass: A qualitative study
GÜLER BUSE,METE SAMİYE. Health Care for Women International, 1-14.
2019 - The feelings and experiences of hospitalized patients regarding informal caregivers: a qualitative study
UYSAL NURCAN,GÜROL ARSLAN GÜLŞAH,METE SAMİYE. SOCIAL WORK IN HEALTH CARE, 58(2), 166-181.
2018 - Qualitative Examination of Nursing Students’xx Thoughts on Companion Implementation
GÜROL ARSLAN GÜLŞAH,UYSAL NURCAN,METE SAMİYE,ALAN NURTEN. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 10(4), 309-318.
2018 - Women’s Expectations from Delivery Nurses of Vaginal Birth: A Qualitative Study
ÇEÇE ÖZLEM,METE SAMİYE. International Journal of Caring Science, 11(2), 831-839.
2018 - Doğum Desteği: Yeniden Önem Kazanmaya Başlayan Bir Uygulama
METE SAMİYE,ÇEÇE ÖZLEM. Bezmialem Science,
2018 - Hemşirelik Öğrencilerinin RefakatçilikUygulamasına İlişkin Düşünceleri:Kalitatif Bir Çalışma
GÜROL ARSLAN GÜLŞAH,UYSAL NURCAN,METE SAMİYE,ALAN NURTEN. Türkiye Klinikleri hemşirelik Bilimleri dergisi, 10(4), 309-318.
2017 - Comparison of Two Different Methods for the Measurement of Gastric Residual Volume
UYSAL NURCAN,METE SAMİYE. Gastroenterology Nursing, 40(4), 300-305.
2017 - Doğumda Destekleyici Bakımda Hypnobirthing Felsefesinin Kullanılması
METE SAMİYE,ULUDAĞ ELİF. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(1),
2017 - OVER KANSERLİ HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA KAVRAM HARİTASI KULLANIMI
METE SAMİYE,ULUDAĞ ELİF,ERTUĞRUL MERVE. Türkiye Klinikleri, 3(1),
2017 - Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğuma Hazıroluşluk ve Doğum Şekli Tercihine Etkisi
METE SAMİYE,ÇEÇE ÖZLEM,ALUŞ TOKAT MERLİNDA,ERTUĞRUL MERVE,ULUDAĞ ELİF. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi,
2017 - SERVİKS KANSERİ TANISI ALAN KADININ CİNSELLİĞE İLİŞKİN HEMŞİRELİK BAKIMI
METE SAMİYE,BAHITLI BUSE,ÖZBERK HÜLYA. Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 3(1), 50-55.
2017 - Serviks Kanseri Tanısı Alan Kadının Cinselliğe İlişkin Hemşirelik Bakımı
METE SAMİYE,BAHITLI BUSE,ÖZBERK HÜLYA. Türkiye Klinikleri,
2017 - Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etkisi
METE SAMİYE,Çiçek özlem,ALUŞ TOKAT MERLİNDA,Çamlıbel merve,ULUDAĞ ELİF. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 9(3), 201-206.
2016 - The effect of counselling on nausea and vomiting in pregnancy in Turkey
GÖKÇE İSBİR GÖZDE,METE SAMİYE. Sexual Reproductive Healthcare, 1-8.
2015 - Development and Testing of Women s Perception for the Scale of Supportive Care Given During Labor
ULUDAĞ ELİF,METE SAMİYE. Pain Management Nursing, 16(5), 751-758.
2015 - Using a Nursing Theory or a Model in Nursing PhD Dissertations A Qualitative Study From Turkey
METE SAMİYE,GÖKÇE İSBİR GÖZDE. International Journal of Nursing Knowledge, 26(2), 62-72.
2015 - Sık Karşılaşılan Bir Sorun Doğum Korkusu
ÇEÇE ÖZLEM,METE SAMİYE. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(4), 263-268.
2015 - Bir Doğuma Hazırlık Eğitim Programı Doğumda Farkındalık
METE SAMİYE,ERTUĞRUL MERVE,ULUDAĞ ELİF. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 131-141.
2015 - The Effect of Childbirth Education Classes Fear of Labor Preparation of Labor and Mode of Delivery Choice
METE SAMİYE,GÖKÇE İSBİR GÖZDE,ALUŞ TOKAT MERLİNDA,ÇEÇE ÖZLEM,ERTUĞRUL MERVE,ULUDAĞ ELİF. The 5th Annual Nursing Research Conference,
2014 - Stress Hormonlar ve Doğum Arasındaki İlişki
Mete Samiye. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu EDergi, 6(2), 93-98.
2013 - Experiences with Nausea and Vomiting During Pregnancy in Turkish Women Based on Roy Adaptation Model A Content Analysis
İsbir Gökçe Gözde, Mete Samiye. Asian Nursing Research, 7(4), 175-181.
2013 - Gebelikte bulantı kusma ile annelik rolüve gebelik kabulü arasındaki ilişki
Mutlugüneş Elmas, Mete Samiye. Cumhuriyet üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(1), 8-14.
2012 - Gebelikte Bulantı Kusma Sorunu Yaşama Durumu İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Karataş Tuğba, Mete Samiye. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu EDergi, 5(2), 47-52.
2012 - Gebelikte Bulantı Kusma Evlilik Uyumu ve Eş İlişkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yekenkunrul Didem, Mete Samiye. Dokuz Eylül Hemşirelik E-Dergi, 5(3), 89-95.
2012 - Effects of Vaginal Douching Education on Turkish Women s Vaginal Douching Practice
Mete Samiye. Research and Theory for Nursing Practice, 26(1), 41-52.
2011 - Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Mete Samiye, İsbir Gökçe Gözde, Aluş Tokat Merlinda, Vural, Fatma. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8(3), 16-25.
2010 - Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Bir Model Uygulaması
Uysal Nurcan, Mete Samiye. Hemşireilkte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2(), 28-38.
2010 - Effects of antenatal education on maternal prenatal and postpartum adaptation
Serçekuş Pınar, Mete Samiye. Journal of Advance Nursing, 66(5), 999-1010.
2010 - Pregnancy planning and antenatal health behaviour findings from one maternity unit in Turkey
İlkay Arslan, Mete Samiye. Midwifery, 26(3), 338-347.
2010 - An Investigation into Breastfeeding Characteristics of Mothers Attending Childbirth Education Classes
Mete Samiye, Yenal Kerziban, Okumuş Hülya. Asian Nursing Research, 4(4), 216-226.
2010 - Nursing Care of Nausea and Vomiting in Pregnancy Roy Adaptation Model
GÖKÇE İSBİR GÖZDE,METE SAMİYE. Nursing Science Quarterly, 23(2), 148-155.
2010 - Turkish women is perceptions of antenatal education
Serçekuş Pınar, Mete Samiye. International Nursing Review, 57(), 395-401.
2009 - Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Bir Model Uygulaması
Mete Samiye, Uysal Nurcan. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu EDergi, 2(3), 115-123.
2009 - Türkiyedeki Kadınların Vaginal Duş Uygulamaları
Şen Emine, Mete Samiye. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(1), 5-15.
2008 - Nursing Students Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors Behaviour on Nursing Students
Mete SAmiye, Yıldırım Sarı Hatice. Nurse Education Today, 28( 4), 434-442.
2008 - The Empathic Tendencies And Skills Of The Nursing Students
Mete Samiye. Social Behavior and Personality, 36(1), 155-162.
2008 - Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters A descriptive study
Ulusoy Esin, Mete Samiye. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20(4), 172-180.
2008 - Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Beydağ Kerime Derya, Mete Samiye. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, 11(1), 16-24.
2008 - Postpartum yorgunluk Düzeyi ile uyku ve Beslenmenin Yorgunluğa Etkisi
Alp Nursel, Mete Samiye. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 10-18.
2007 - The effects of different maternal positions on non stress test an experimental study
Aluş Tokat Merlinda, Okumuş Hülya, Mete Samiye, Güçlü, Serkan. Journal of Clinical Nursing, 16(3), 562-568.
2007 - Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Taşçı Kerime Derya, Mete Samiye. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, 10(12), 20-29.
2005 - Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşire Öğrencilerin Boyuneğici Davranışlarına Etkisi
Mete Samiye, Çetinkaya Esin. Zonguldak Sağlık Yksekokulu Dergisi, 1(3), 49-55.
2005 - PDÖ Yöntemiyle Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Ve Becerilerinin İncelenmesi
Mete Samiye, Gerçek Emine. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 11-17.
2004 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Özellikleri ve Görüşleri
Mete Samiye, Beşer Ayşe, Aytur Tangül. cumhuriyet Universitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 32-38.
2004 - Nursing and Midwifery Malpractice in Turkey Based On the Higher Health Council Records
Gündoğmuş Ümit, Özkara Erdem, Mete Samiye. Nursing Ethics, 11(5), 489-499.
2001 - Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Sürecine Etkisinin İncelenmesi
Okumuş Hülya, Mete Samiye, Tangül Aytur, Yenal Kerziban, Demir Namık. klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 771-776.
2000 - Çalışan Kadınlarda Gebelik ve Doğuma İlişkin Sorunların İncelenmesi
Mete Samiye, Okumuş Hülya, Beşer Ayşe. Klinik Bilimler ve Doktor, 6(2), 252-257.
1998 - Jinekolojik Muayeneye Gelen Kadınlarda Oluşan Anksiyeteye Hemşirelik Yaklaşımının Etkisi
Mete Samiye. umhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 1-8.
Yumurtalık ve Tüplerdeki Kitle Nedeniyle Ameliyat Olacak Kadınlar İçin Bakım Rehberi Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-441-530-8
GÜLER BUSE,METE SAMİYE
Kadın üreme organlarının yapısı çalışması ve Gebeliğin oluşumu Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber
2009 - Türkçe,
ISBN: 978-975-8882-31-1
METE SAMİYE
Gebelikte annede oluşan değişiklikler ve öneriler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber
2009 - Türkçe,
ISBN: 978-975-8882-31-1
METE SAMİYE
Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık
2009 - Türkçe,
ISBN: 978-975-88882-31-1
METE SAMİYE
Gebelikta Yapılması Gereken Test ve İzlemler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber
2009 - Türkçe,
ISBN: 978-975-8882-31-1
METE SAMİYE
Bebeğin Anne Karnındaki Büyüme ve Gelişimi Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber
2009 - Türkçe,
ISBN: 978-975-8882-31-1
METE SAMİYE
Postpartum Hemşirelik Süreci
2004 - Türkçe,
ISBN: 975-9476-20-7
METE SAMİYE
Kadın Sağlığı
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-176-4
METE SAMİYE
Kadın Sağlığı
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-176-4
METE SAMİYE
Kadın Sağlığı
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-176-4
METE SAMİYE
Kadın Sağlığı
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-176-4
METE SAMİYE
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
METE SAMİYE
DOĞUM SÜRECİ EL KİTABI
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 976054949-44-1
METE SAMİYE