Faculty of Health Sciences

Academic Members

Fatma Eker

Fatma Eker,  Assoc. Prof.

CV
Öğretim Üyesi

1971 yılında İzmit’te doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi. Yüksek Lisans (1998) ve doktora (2003) eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Psikiyatri Hemşireliği alanında yaptı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde “Hemşire” olarak başlayan EKER, 8 yıllık dönemde klinik hemşiresi, servis sorumlu hemşiresi, hastane eğitim hemşiresi ve süpervizör hemşire pozisyonlarında çalıştı. 1996 yılından itibaren Gazi Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve son olarak İstinye Üniversitesinde sırasıyla Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent Dr ve Doç.Dr olarak akademik görevlerde bulundu. Yaptığı araştırma ve projelerde Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği alanlarına katkılar sağladı. Halen İstinye Üniversitesi’nde Hemşirelikte Yapay Zeka uygulamaları ile ilgili çalışmalara devam etmektedir.

Research Areas: Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Bilişimi, Hemşirelik Tanıları

Main Areas: Psikiyatri Hemşireliği, 

2018 - Evaluatıon of The Relatıonshıp Between The Levels and Perceptıons of Dyspnea and The Levels of Anxiety and Depressıon in Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease (COPD) Patıents
ÖNER KAPISIZ ÖZGE,EKER FATMA. Journal of Psychiatric Nursing, 9(), 88-95.
2018 - GÖÇÜN SESSİZ KAYIPLARI: ÇOCUK İNTİHARLARI
ŞEN ÇİĞDEM,ÇULHACIK GÜMRAH DUYGU,DURAT GÜLGÜN,EKER FATMA. Route Educational and Social Science Journal, 5(34), 772-778.
2017 - İhmal Edilen Bir Grup : Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınları.
EKER FATMA,KOÇ FİLİZ. Türkiye Klinikleri J. Psychiatr Nurs. Special Topics, 3(1), 63-68.
2016 - High School Youth Peer Education Program An Effective Model to Prevent Substance Abuse happen
AKKUŞ DİLEK,EKER FATMA,KARACA AYSEL,KAPISIZ ÖZGE,AÇIKGÖZ FERHAN. Journal of Psychiatric Nursing, 7(1), 34-44.
2016 - Therapeutic Approach in Psychiatric Nursing Transactional Analysis
YÖNDER MELİKE,EKER FATMA. Annals of Clinical and Laboratory Research, 4(1), 1-4.
2014 - Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrenciler Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri.
AŞIK ELİF,EKER FATMA. KÜ. Tıp Fak. Derg., 16(1), 20-31.
2014 - Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Mesleki Beceri Eğitimi
EKER FATMA,AÇIKGÖZ FERHAN,KARACA AYSEL. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(4), 291-294.
2013 - Acil Tıp Hizmeti Veren Sağlık Personelinin Ölüm Kaygısı Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Yolları
ACEHAN GÜLTEN,EKER FATMA. Journal of Psychiatric Nursing, 4(1), 27-35.
2013 - Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz Yeterlik Ölçeği ninGeliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirilmesi
EKER FATMA,AKKUŞ DİLEK,KAPISIZ ÖZGE. Journal of Psychiatric Nursing, 4(1), 7-12.
2012 - Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Deliryum ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
YAŞAYACAK ALİYE,EKER FATMA. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 20(), 265-274.
2012 - Effectiveness of six week psychoeducation program on adherence of patients with bipolar affective disorder
EKER FATMA,HARKIN ŞİRİN. Journal of Affective Disorders, 138(3), 409-416.
2011 - The impact of cancer and its treatment on sexual desire satisfaction and functioning findings from an exploratory study in rural Turkey
EKER FATMA,AÇIKGÖZ FERHAN. European Journal of Cancer Care, 20(6), 769-775.
2010 - Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim BecerilerininDiğer Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırmalı OlarakDeğerlendirilmesi
KUZU AYŞE,EKER FATMA. HEMAR-G Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 12(3), 14-29.
2010 - Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları Düzce Örneği
EKER FATMA,ÖNER ÖZGE,ŞAHİN SEDA. Journal of Psychiatric Nursing, 1(2), 63-70.
2007 - Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Bireylerin Sağlığını Geliştirme Davranışlarının Belirlenmesi
GÜRHAN NERMİN,HİSAR FİLİZ,EKER FATMA. Sağlık ve Toplum Dergisi, 17(7), 45-52.
2005 - Düzce İl Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Psikososyal Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi
KARACA AYSEL,EKER FATMA,ÖZALTIN GÜLTEN. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1(3), 1-10.
2005 - Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları
AYAZ SULTAN,TEZCAN SABAHAT,EKER FATMA. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 26-34.
2003 - Kanser Nedeniyle Kolostomi Uygulanan Hastalara bakım Veren Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler
EKER FATMA,SEVEN GÜLİSTAN. Ostomi Dergisi, 4(1), 3-8.
2003 - HIV AIDS li Hastaların tedaviye Uyumunu Etkileyen Psikososyal Faktörler
EKER FATMA,ÖZ FATMA. HIV/AIDS Dergisi, 6(4), 117-124.
2001 - Ekstremite Amputasyonunun Psikiyatrik ve Psikososyal Etkileri ve Koruyucu Ruh Sağlığı Müdahaleleri
EKER FATMA. Türkiye Psikiyatri ve İlgili Bilimler Dergisi, 4(1), 7-13.
2001 - Türkiye deki Hakemli Hemşirelik Dergilerinde Yayınlanan Araştırma Makalelerinin Bilimsel Araştırma Uygulama ve Yazım Kurallarına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
DAŞ ZEHRA,EKER FATMA,TEZCAN SABAHAT. Hemar-G Hemşirelik Araştırma Dergisi, 1(), 13-22.
2001 - Bolu da Yaşayan Diyabetlilerin Sağlık ve Hastalıklarını Algılamaları ile Uygulamaları
GÖKDOĞAN FERAY,EKER FATMA. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(1), 10-17.
2000 - Hemodiyalize Giren Hastaların Psikososyal Sorunları ve Hemşirelerin Sorumlulukları
EKER FATMA. Hemşirelik Forumu, 3(2), 1-5.
Düzce de Tarih Kültür ve Sanat
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-4133-06-2
EKER FATMA
Hemşirelik ve Sağlık Bakımı Profesyonelleri İçin Araştırma ve Kanıta Dayalı uygulamaya Giriş
2014 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-133-897-2
EKER FATMA
Ekonomi yapılaşma ve İnsan Boyutlarıyla Düzce 1999 2009
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
EKER FATMA
(2003), "Yılın en iyi araştırması", "Sivil Toplum Kuruluşu", "ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ", "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "Türk HIV/AIDS Dergisi", Çalışma Ödülü
(2008), "15. Ulusal Sosyal psikiyatri kongresi poster ikinciliği", "Mesleki Dernekler", "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "Sosyal Psikiyatri Derneği", Bilim - Sanat Ödülleri
(2011), "Poster Bildiri Birincilik Ödülü", "Mesleki Dernekler", "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "Psikiyatri Hemşireleri Derneği", Bilim - Sanat Ödülleri
(2009), "Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü", "Mesleki Dernekler", "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "Psikiyatri Hemşireleri Derneği", Bilim - Sanat Ödülleri
(2004), "Poster ikinciliği", "Üniversite", "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ", Bilim - Sanat Ödülleri