Faculty of Health Sciences

Academic Members

Dilşad Özerkan

Dilşad Özerkan,  Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Dilşad Okan Özerkan graduated from Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology in 2007. In 2010, she completed her pHD with the thesis titled “In vivo, In vitro and Histochemical Observations of Melatonin and Vitamın D on Oxidative Stress and MMP-9 against Carbon Tetrachloride (CCl4) Damage in Rat Liver” in 2014, following the Master's Degree with thesis in the same university. During her pHD studies, she took part in the projects in Gazi University Faculty of Medicine, Department of Physiology and Ankara University Institute of Biotechnology. After pHD, she was awarded with the "Thesis with the Highest Publication Score" award at Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Biology. Between 2010 and 2015, she worked as a Research Assistant in Kastamonu University, Faculty of Science, Department of Biology. She has worked as Assist Prof. Dr. at the same University in Department of Genetic and Bioengineering between 2015-2019. Between 2018 and 2020, she did post-doc studies in Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Physiology as part of the Research Project with Joint Participation. Since 2019, she has been working at Istinye University as Assist Prof. Dr. Research Areas: Cell biology and Physiology, Histology, Stem cell and cancer Biology, Bioengineering

Research Areas: Cell biology, Cell culture, Cancer Biology, Physiology, Cell Physiology

Main Areas: Biyoloji,  Hücre Biyolojisi, 

2020 - Distribution of spleen connective tissue fibers in diabetic and vitamin C treated diabetic rats
ÖZERKAN DİLŞAD,ÖZSOY ERDAŞ NESRİN,CEBESOY SUNA,ÖZER ÇİĞDEM. BIOTECHNIC HISTOCHEMISTRY,
2019 - 3D Printing of Gelatine/Alginate/β‐Tricalcium Phosphate Composite Constructs for Bone Tissue Engineering
KALKANDELEN CEVRİYE,ULAĞ SONGÜL,Özbek Burak,Eroğlu Güneş O,ÖZERKAN DİLŞAD,KURUCA DÜRDANE SERAP,OKTAR FAİK NÜZHET,Şengör Mustafa,GÜNDÜZ OĞUZHAN. ChemistrySelect, 4(41), 12032-12036.
2019 - 1,2 DİMETİLHİDRAZİN İLE OLUŞTURULAN KOLON KANSERİ MODELİNDE ZEOLİT DESTEKLİ BESLENMENİN KANSER GELİŞİMİNE ETKİLERİ
KURUCA DÜRDANE SERAP,AKGÜN DAR KADRİYE,KAPUCU AYŞEGÜL,ÖZERKAN DİLŞAD. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 0(0),
2019 - Characterization and Isolation Very Small Embryonic-Like (VSEL) Stem Cells Obtained from Various Human Hematopoietic Cell Sources.
KURUCA DÜRDANE SERAP,Çelik Dolay Damla,ÖZERKAN DİLŞAD,ERDEMİR GÖKÇE. Stem Cell Reviews and Reports,
2019 - CHARACTERIZATION AND ISOLATION OF VERY SMALL EMBRYONIC-LIKE (VSEL) STEM CELLS OBTAINED FROM HUMAN PERIPHERAL BLOOD
KURUCA DÜRDANE SERAP,Çelik Dolay Damla,DEMİREL GÜLDEREN,ÖZERKAN DİLŞAD. JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, 82(2), 96-106.
2019 - Novel palladium (II) complexes with tetradentate thiosemicarbazones. Synthesis, characterization, in vitro cytotoxicity and xanthine oxidase inhibition.
ÖZERKAN DİLŞAD,ERTİK ONUR,KAYA BUŞRA,KURUCA DÜRDANE SERAP,YANARDAĞ REFİYE,ÜLKÜSEVEN BAHRİ. INVESTIGATIONAL NEW DRUGS, 1-11.
2019 - Protective effects of cytokine combinations against the apoptotic activity of glucocorticoids on CD34() hematopoietic stem/progenitor cells
KURUCA DÜRDANE SERAP,ÇETİN MUZAFFER BEYZA,AKGÜN DAR KADRİYE,ÖZERKAN DİLŞAD. CYTOTECHNOLOGY, 71(1), 67-77.
2017 - The effect of melatonin on rats gastrocnemius muscle applied with carbon tetrachloride (CCl4).
VURAL DUYGU,CEBESOY SUNA,ÖZERKAN DİLŞAD,MUTLU EYİSON HATİCE. Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(3), 441-447.
2017 - The protective effect of vitamin D against carbon tetrachloride damage to the rat liver.
ÖZERKAN DİLŞAD,ÖZSOY ERDAŞ NESRİN,AKBULUT KAZİME GONCA,GÜNEY ŞEVİN,ÖZTÜRK GÜLER. Biotechnic Histochemistry, 1-11.
2015 - MELATONIN’S PRO-OXIDANT EFFECT IS AN ADVANTAGE OR DISADVANTAGE FOR NORMAL AND CANCER CELLS?.
ÖZERKAN DİLŞAD. The Turkish Journal Of Occupational/Environmental Medicine and Safety, 2(1), 224-224.
2015 - Vitamin D and melatonin protect the cell s viability and ameliorate the CCl4 induced cytotoxicity in HepG2 and Hep3B hepatoma cell lines
ÖZERKAN DİLŞAD,ÖZSOY ERDAŞ NESRİN,YILMAZ ERKAN. Cytotechnology, 67(6), 995-1002.
2014 - Response of thymus lymphocytes to streptozotocin induced diabetes and exogenous vitamin C administration in rats
ÖZERKAN DİLŞAD,ÖZSOY ERDAŞ NESRİN,CEBESOY SUNA. Microscopy, 63(6), 409-417.
(2016), "En yüksek yayın puanı alan tez", "Üniversite", "KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Bilim - Sanat Ödülleri