Faculty of Health Sciences

Academic Members

Alev  Erkilet

Alev Erkilet,  Assoc. Prof.

CV
Faculty Member

Alev Erkilet was born in Ankara in 1962. She completed her primary, secondary and high school education at TED Ankara College. She received her BA in sociology from Hacettepe University. She completed her master's degree (1985) and his Ph.D.(1996) at Hacettepe University Sociology Department where she also worked as a research assistant. In this period, she involved in the research titled "Lifestyles on the Basis of Career Professions in Metropolis and Family Structure " for the Family Research Institute and worked for the Specialization Commissions of the State Planning Organization. She worked as an assistant professor in the Department of Sociology at Kırıkkale University between 1997-2000. In 2006 and 2007, she conducted the sociological researches of the Istanbul Metropolitan Municipality's Urban Design Project for Historical Peninsula Conservation. In the same year, she took part in the research Project titled "Media Professions and Family Perception of Media" for ASAGEM. This work is published in 2008. She worked as an assistant professor and associate professor in the department of sociology at Kırklareli University between February 2012 and September 2013. After September 2013, she continued to work at the Department of Communication Design and Media, and the Department of City and Regional Planning of Sakarya University respectively. Then, she worked at Istanbul Sabahattin Zaim University Sociology Department for a year. In 2017, Erkilet joined Istinye University Sociology Department. She has seven books (Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (with İ. Coşkun)) and many articles published in edited books and academic journals.

Research Areas: Political Sociology, Urban sociology, Social movements, Social change, Modernization

Main Areas: Sosyoloji,  Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi,  Kent Sosyolojisi, 

2019 - Paternalist liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi: Sakarya Üniversitesi örneği
KARŞU CESUR DAMLA,ERKİLET ALEV,TAYLAN HASAN HÜSEYİN. Akademik İncelemeler Dergisi, 14(1), 87-116.
2019 - İslamofobinin oluşumunda İslam dünyasının olumsuz etkisi var mı? İslamofobi özel Sayısı
ERKİLET ALEV. Din ve Hayat TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi, 12(38), 36-41.
2019 - Aslıcan Kalfa-Topateş’in Dilenciler: Türkiye’de Yoksulluk ve Dilenme Kültürü adlı kitabının değerlendirmesi
ERKİLET ALEV. İnsan ve Toplum Dergisi, 9(1), 155-162.
2018 - İslam kentinden ütopyalara, ütopyalardan özel-topyalara kent ve değişim.
ERKİLET ALEV. Bilge Adamlar Mekân ve Şehrin Ruhu Özel Sayısı, 16(46), 13-17.
2018 - Palimpsest kentler ve katmanlara duyarlı bütünselci koruma anlayışları
ERKİLET ALEV. Psikeart Kültürel Miras ve Kimlik Özel Sayısı, 52-56.
2017 - Magnet-şehirlerden magnetsiz şehirlere: Kentsel yabancılaşmadan özgürlüğe giden bir yol var mı?
ERKİLET ALEV. Düşünce Dergisi, 2017(7), 24-34.
2017 - Elindekinin Kıymetini Bilmek: Kültürel Miras ve Kentlerin Dönüşümü Bağlamında Bazı Değerlendirmeler
ERKİLET ALEV. Düşünen Şehir, 1(1), 16-22.
2017 - Değişirken Devam Etmek, Devam Ederken Değişmek: Zamanın İçinden Zamanın Dışından Kitabı Üzerinden Besim Dellaloğlu Sosyolojisine Dair Notlar
ERKİLET ALEV. İnsan ve Toplum, 7(2), 173-182.
2017 - Kokulardan Seslere, Sokaklardan Fuarlara Uzanan Bir Tartışma: Kent ve Hafıza
ERKİLET ALEV. Sosyoloji Divanı, 5(10), 103-111.
2012 - Mahremiyetin dönüşümü: Değer, taklit ve gösteriş tüketimi bağlamında İslami moda dergileri
ERKİLET ALEV. Birey ve Toplum Dergisi, 2(4), 27-41.
2011 - Sınıf-Altı: Kuramsal tartışmalar ve İstanbul Tarihi Yarımada’ya uygulanma imkânları
ERKİLET ALEV. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9(36), 137-146.
2010 - Kapıya geleni geri çevirmeme: İstanbul esnafının dilencilik olgusuna bakış açısı. (İ. Coşkun ile birlikte)
ERKİLET ALEV,COŞKUN İSMAİL. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi,, 3(20), 1-23.
2008 - Postmodernizmin fırsatları ve açmazları: Kime göre, kimin için.
ERKİLET ALEV. Hece Dergisi Modernizmden Postmodernizme Özel Sayısı, 12(138-139-140), 82-89.
2006 - İnsan hakları söyleminin siyasal anlamı.
ERKİLET ALEV. İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi,, 4(6), 125-134.
2005 - Moda söylemlerle gerçekçi alternatifler arasında İslam siyaset düşüncesi.
ERKİLET ALEV. Euro Agenda/Avrupa Günlüğü, 4(6), 211-221.
Tarihe tanıklığım
2020 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
ERKİLET ALEV,Demirhan Ahmet,Öz Hanife
Sivil Toplumu Konuşmak
2005 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 256
ERKİLET ALEV
Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları : Makaleler
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-256-156-4
ERKİLET ALEV
Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları (Ankara Örneği)
1998 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
Dikeçligil Beylü,BAŞER VEHBİ,ERKİLET ALEV,Avcılar S B,KAVUNCU MUALLA GÜLNAZ,DEMİRCİ EMİN YAŞAR
Milli Hallerimiz: Yurttaşlık ve Milliyetçilik
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-9944578332
Gambetti Zeynep,Bora Tanıl,KENTEL FERHAT,ERKİLET ALEV,Ertekin Orhan Gazi
Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı
2008 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
EKŞİ HALİL,Durmuş Alpaslan,SUNAR LÜTFİ,ERKİLET ALEV,Otrar Mustafa
Örtülemeyen Sorun Başörtüsü: Temel Boyutları İle Türkiye’de Başörtüsü Yasağı Sorunu
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786058977204
KENTEL FERHAT,ÖZİPEK BEKİR BERAT,ERKİLET ALEV,ÖĞÜT SALİM
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 9 (Dönemler ve Zihniyetler)
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750506581
Laçiner Ömer,BELGE MEHMET MURAT KADRİ,Kıvanç Ümit,ERKİLET ALEV
Istanbul: Capital of Cultures (Ramazan Yıldız ile birlikte)
2010 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789757522300
özdoğan mehmet celal,TEKİN OĞUZ,BAŞAR FAHAMEDDİN,ERKİLET ALEV,Yıldız Ramazan
Namık Kemal (1840-1888)
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 97860587210-8-1
tuncer hüseyin,tosun necip,ERKİLET ALEV,metin ali k
İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Halleri
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755706368
KAHRAMAN TAYFUN,BALABAN OSMAN,perouse jan françois,ERKİLET ALEV
Milyonluk Manzara: Kentsel Dönüşümün Resimleri
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750511752
BİLGİN İHSAN,perouse jan françois,ERKİLET ALEV,göral özgür sevgi
Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786057928139
SUNAR LÜTFİ,ERKİLET ALEV,Demiral Seran,GÜVEN UĞUR ZEYNEP
Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 10. Cilt
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755747682
ÇETİNKAYA BAYRAM ALİ,ERKİLET ALEV,AÇIKGENÇ ALPARSLAN,ÖÇAL ŞAMİL
Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 10. Cilt
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755747682
ÇETİNKAYA BAYRAM ALİ,ERKİLET ALEV,AÇIKGENÇ ALPARSLAN,ÖÇAL ŞAMİL
Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslam
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789753524889
AKIN MAHMUT HAKKI,ERKİLET ALEV,BAYKAN ERDAL,KARAARSLAN FARUK
Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar, İsimler Cilt 1
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053893479
SUNAR LÜTFİ,ERKİLET ALEV,IŞIK VAHDETTİN,BEZCİ BÜNYAMİN,MİŞ NEBİ
Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786056900709
ERKİLET ALEV,Arun Özgün,Demiral Seran,GÜVEN UĞUR ZEYNEP,SAĞIR ADEM,SUNAR LÜTFİ
Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786059683715
ERKİLET ALEV,Görmez Mehmet,Kayan Ramazan,Karaman Hayrettin,SAYAR MUSTAFA KEMAL,Kırbaşoğlu M Hayri
İstanbul halkının dilencilik olgusuna bakış açısı
2010 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9789944606073
ERKİLET ALEV,COŞKUN İSMAİL
Eleştirellikten uyuma: Müslümanların kamusal alan serüveni
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786055166779
ERKİLET ALEV
Ele geçirilemeyen toprak: Kuzey Kafkasya
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786055166809
ERKİLET ALEV
Toplumsal yapı ve değişme kuramları
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786059268127
ERKİLET ALEV
Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 786055166731
ERKİLET ALEV
Mazlum Doğunun mağrur çocukları: İslamcı portreler ve Türkiye’de İslamcılığın seyri,
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 786055166724
ERKİLET ALEV
Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar,
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 6059268707
ERKİLET ALEV
Magnetsiz Şehirler: Türkiye’xxde Kentlerin Dönüşümü
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-320-690-3
ERKİLET ALEV,ÇOLAK YUNUS,KARAARSLAN FARUK,KILINÇ ÜRKMEZ GÖKÇEN,KÜÇÜK MERYEM,Nihal Karaarslan,Rumeysa Çavuş,Gürer Elif Merve,Ataol Akpınar Özlemnur
(1983), "ihsan doğramacı üstün başarı ödülü", "Üniversite", "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ",