Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr. İlhan Tomanbay,
Bölüm Başkanı

Sosyal çalışma toplumun sosyal sağlığını gözeten bir meslektir. Birey, grup, aile ve topluluklardan başlayarak tüm toplumun bedensel ve ruhsal sağlıklarının dışında sosyal tedavi, rehabilitasyon ve uyumu ile sağlıklı sosyal iletişim kurulabilmesini hedeflemektedir. Sosyal çalışmacı hızla büyüyen, karmaşıklaşan kent ve bilişim toplumlarının farklılaşarak artan sorunlarının giderilmesi hedefine yönelik olarak yeni mesleki hedefler, yöntemler ve çözümler üreten ve bunları yaşama aktarmaktan zevk alan bir mesleğin sahibidir. Toplumların karmaşıklaşmasıyla sosyal çalışmacıların işi ve yükümlülükleri fazlalaşır; toplumda kendisine olan gereksinim artar. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, toplumun tüm sosyal hizmet alanlarında yetkin olarak çalışacak sosyal çalışmacı yetiştirmeyi amaçlar. İçinde yaşadığı toplumu ekonomik, kültürel ve sosyal yapısıyla tanıyan, farklı etnik gruplardan, alt kültürlerden, farklı değerlere sahip her insanı özellikleri, fazlalıkları, eksiklikleri ve sorunlarıyla anlayan ve kabul eden, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle insana saygılı ve insanı seven, önyargıları aşmış, insani değerlere saygılı, farklılıkların renklilik olduğunu kabul etme erdemine sahip, iletişim becerisi güçlü, yaratıcı ve çalışkan, toplumuna ve insana hizmet vermekten zevk alan sosyal çalışmacı yetiştirir.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak hedefimiz, mesleki alanda yetkin; birey, grup, aile ve topluluklardan başlayarak tüm toplumun bedensel ve ruhsal sağlıklarının dışında sosyal tedavi, rehabilitasyon ve uyumunu ve sağlıklı sosyal iletişimini sağlayan sosyal çalışmacı yetiştirmektedir. Öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

Mezun öğrenciler kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, sivil toplum kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alacakları lisansüstü eğitim ile uzman sosyal çalışmacı olarak sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında, akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark