Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşireler, sağlığın tanımında olduğu gibi, bireylerin fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmasını sağlamaya yönelik hizmet veren, multidisipliner sağlık ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olarak bakım verme sorumluluğunu üstlenen sağlık profesyonelleridir. Bakım verme, bireyin özgün bütünselliği temelinde, sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında iyileştirme süreci sırasında “yardım etme” işlevlerinin tümünde yer alan inanç, değer, tutum, davranış/ eylemler dizisidir. Hemşireliğin varoluşundan bu yana değişmeyen ve ayrılmaz bir parçası olan bakım eyleminin, bilimsel, hümanistik, etik ve estetik değerlere odaklanması, nitelikli hizmet sunumunun ön koşuludur.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak hedefimiz, alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ile kuramsal ve uygulamalı eğitim kapsamında, nitelikli bakım sunumunun ön koşulu olan değer ve yaklaşımları içselleştiren, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünme ve kritik karar verme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, gelişime ve değişime açık, duygusal zekası gelişmiş ve olumlu iletişim kurabilen hemşireler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize, aldıkları kuramsal bilgiyi, uygulamaya yansıtabilmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede ücretsiz staj olanağı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Sağlık Grubu” bünyesinde çalışma olanağı bulabilirler.

Hemşirelik Bölümünden mezun olanlar, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, sorumlu hemşire ve hemşirelik hizmetleri müdürlüğünde yönetici olarak görev alabilirler. Aynı zamanda aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetlerinde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler. Bunun yanında; mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak uzman hemşire olarak sağlık kuruluşlarında ve akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde halen devam etmekte olan lisansüstü eğitimin kapsamında, lisans eğitimindeki bilimsel bilgi ve mesleki becerilerine ek olarak ileri düzeyde bilgi (kuramsal ve uygulamaya ilişkin) sahibi olan, bilimsel araştırmalar yapabilen, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik kanıt temelli bakım girişimlerini ve araştırma sonuçlarını kullanabilen, güncel literatürü izleyen, analiz ve sentez becerisi gelişmiş, mesleki sorunlara çözüm arayan “Uzman Hemşire” ler yetiştirilmektedir.

Vizyonumuz
Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyarak ile sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yaratarak, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz
Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında uluslararası standartlar çerçevesinden belirlenen niteliklere uygun araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, evrensel düşünce ve değerlere sahip, pozitif enerji yayan hemşireler yetiştirmektir.

Değerlerimiz
 • Yaşamın esas değer olduğuna inanırız.
 • Bireyin eşsizliğini kabul ederiz.
 • İnsanlığın yararına her türlü işi destekleriz.
 • Hizmette ayrım yapmamak temel ilkemizdir.
 • Olumlu ilişkiler kurmaya özen gösteririz.
 • Dürüstlük ve karşılıklı güven ilkemizdir.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gereğine inanırız.
 • Sürekli gelişime açığız.
 • Liderlik rolümüzün önemine inanırız.
 • Mesleki, yasal ve etik değerlere bağlıyız
 • Bireysel ve mesleki yaşamımızda kaliteye öncelik veririz.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleriz.
Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark